Khảo sát được thanh toán
Việt Nam

Khảo sát lên tới 4 đô la Mỹ

Rút tiền từ 10 đô la Mỹ qua PayPal

Tiếp cận hàng ngày để khảo sát bằng tiếng Việt

Nhiệm vụ, trò chơi, ứng dụng, công việc vi mô

Kiếm tiền trực tuyến lên tới $10
Kiếm tiền trực tuyến với rất nhiều khảo sát, nhiệm vụ, trò chơi, ứng dụng

100% miễn phí, an toàn và công bằng

Việc sử dụng Online Panel NET là miễn phí 100%! Chúng tôi không bao giờ tính phí cho bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ cho người khác và được lưu trữ rất an toàn. Bạn có thể dễ dàng hủy đăng ký bất cứ lúc nào với một cú nhấp chuột. Trên hết, chúng tôi có một thực hành thanh toán công bằng.

Tham gia khảo sát hàng ngày

Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều cuộc khảo sát thú vị và đầy thử thách bằng ngôn ngữ của bạn mỗi ngày. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa khi hoàn thành các nhiệm vụ, thử ứng dụng, khám phá các giao dịch và nhiều thứ khác. Bạn nhận được tối đa 4 đô la Mỹ cho mỗi cuộc khảo sát hoàn thành hoặc 5 đô la Mỹ cho mỗi nhiệm vụ.

Rút tiền từ 10 đô la Mỹ

Bạn có thể kiếm tiền! Khi bạn đã đạt được giới hạn xuất chi là 10000 điểm, tương đương với 10 đô la Mỹ hoặc được quy đổi bằng loại tiền tệ quốc gia của bạn, ví dụ: Đồng, bạn nhận được thanh toán tự động. Bạn cần có tài khoản PayPal để nhận thanh toán.

Countries
50
Members
100,412
Surveys
177
Deals
89
Tasks
22
Languages
6